10 ANLEDNINGAR TILL ATT DU BEHÖVER EN DIGITAL STRATEGI

Vad är en digital strategi?

"Suck, måste vi börja om från början och gräva igenom hela verksamheten?" tänker du kanske. Nej, det behöver du inte. Digitala strategier kan ersätta tidigare processer men kan också vara fokuserade enbart på framtiden och stegvis jobba in nya sätt att arbeta på. Digital strategi är lika med tillväxt. Såhär ska du tänka.

Om du inte har en nerskriven plan har du inte en digital strategi, även om du har koll på vilken riktning verksamheten går. Digital strategi är inte bara data och digitalisering. En digital strategi räknar in teknologi givetvis men också processer, roadmap och människor. I vår guide Digitaliseringsguiden nämner vi hur många skjuter sig själva i foten genom att inte räkna in människor, förändringar och de processer man jobbar efter innan man börjar digitalisera.

En digital strategi tar alla dessa i beaktning så att man får en helikoptervy och inte bara riktar in sig på den teknologiska detaljen. Tanken med en digital strategi är att den ska stödja företaget och skapa tillväxt flera år framöver. 

Så, vad gör man för fel?

  • Jobbar utan riktning
  • Slösar pengar
  • Slösar tid
  • Bygger inte grunden
  • Släcker bränder
  • Mäter inte data
  • Inte flexibla nog
  • Jagar ifatt istället för att vara i fronten
  • Fokuserad på aktiviteter istället för tillväxt

YouGov gjorde en undersökning som visar att mer än hälften av de tillfrågade svenska företagen saknar en digital strategi.
28% uppgav att de behöver mer intern kunskap
26% uppgav att de behöver mer utbildning
25% uppgav att de ville ha experthjälp

De som ville ha experthjälp är mest storföretag som förstår att de behöver en genomgång av experter i området. Stora, traditionella företag har ofta låst sig till komplexa och egenbyggda IT-system som kostat mycket pengar att bygga, implementera och nu har svårt att lämna på ett enkelt sätt. Företag som inte följer den traditionella linjen bygger inte in sig i sådana system, de använder sig av nya tekniker och ser vikten i att investera i digitala strategier. Det är dessa företag som sätter standarden och som klarat sig bra under tider som dessa när många behövt arbeta hemifrån. De som är mest anpassningsbara och snabbfotade är de som klarar sig bäst i tuffa tider. Allt eftersom samhället digitaliseras kan de nytänkande bolagen snabbt anpassa sig och är redo för nästa uppdatering.

För de traditionella, långsammare företagen är det inte längre bara branschens konkurrens som stressar, det är långa beslutskedjor som står i vägen och även nya affärsmodeller som springer ifatt väldigt snabbt medan de själva står och trasslar i gamla, slöa IT-system.

Hur skapar man en digital strategi?

Vad ska digitaliseras? Någon form av produkt, process, avdelning? Vilka hinder finns idag? Vad står i vägen för tillväxt? Vad har "alltid gjorts på det här sättet"? Här gäller att ifrågasätta inte bara det som inte fungerar men även det man tror fungerar. Vad kan fungera ännu bättre? Här kan man göra mycket förarbete innan man tar hjälp av digitaliseringsexperter för att se vilka möjligheter som finns. 
Ett sätt vi gillar att använda när vi hjälper företag skapa digitala strategier är att vi använder scenarier för att visualisera möjligheter och även hot företaget kan mötas av. Att skapa olika scenarier är en väldigt bra metod att upptäcka nya brister och möjligheter.

Det aktuella läget är alltid den bästa utgångspunkten för att se och skapa en målbild. Det skapar rätt fokus från början. Målbilden kan ändras mycket beroende på utgångsläget.

Digital transformation handlar till stor del om att skapa en organisation som ständigt lär sig och utvecklas för att alltid vara proaktiv och på bästa sätt lösa kundernas problem.