Decentralisering är framtiden för digitalisering

Centraliserat vs Decentraliserat

I en alltmer digitaliserad värld söker regeringar och företag sätt att öka säkerheten och effektiviteten i sina digitala system. Någonting som det pratas mycket om utifrån säkerhet är att centralisera digitaliseringen, vilket innebär att all data och alla funktioner hanteras av en enda central enhet, hos regeringar eller organisationer som arbetar med cybersäkerhet. 

Digitalisering löser inte alla problem, faktum är att den också skapar sina egna utmaningar för säkerhet och förtroende inom samhället. Men vissa av de exponerade brytpunkterna kan lindras, repareras eller till och med förebyggas genom mer digitalisering istället för mindre. Frågan är bara hur? Det är här det råder olika åsikter om.

Många regeringar tittar nu på lösningar för att centralisera digitala lösningar, valutor och teknik för att "öka säkerheten mot cyberattacker". Men detta rimmar illa med verkligheten.

Webb 3.0 är den nya generationens internet och handlar om att skapa ett mer decentraliserat internet. Det innebär att användarna själva har kontroll över sina egna data och att det inte är en central aktör, såsom ett företag eller en regering, som styr över internet. För att detta ska vara möjligt behövs det teknologier som är decentraliserade och baserade på öppen källkod.

Allt detta innebär att istället för att konsumenter får tillgång till internet genom tjänster som förmedlas av företag som Google, Apple eller Facebook, äger och styr individer själva delar av internet. Makten att bestämma över ens personliga data och digitala identitet hamnar i användarens händer istället för att kontrolleras av stora företag, vilket kan öka säkerheten och integriteten för individer på internet. Låt oss titta på centralisering kontra decentralisering.

Risker med centralisering

1. Säkerhetsrisker

När all data koncentreras på en enda plats är det lättare för hackare att få tillgång till viktig information. En stor datacentral kan bli ett mål för cyberbrottslingar, som kan använda stulna data för att genomföra bedrägerier eller utpressning. Lägga alla ägg i samma korg har aldrig varit ett bra tips, eller hur?

2. Maktmissbruk

Om all kontroll över digitaliseringen ligger på en enda plats, kan den som kontrollerar den få för mycket makt. Detta kan leda till att beslut fattas utan hänsyn till andra intressen eller åsikter. Det kan också leda till att makthavare använder digitaliseringen för att övervaka medborgare eller inskränka deras friheter. Det pratas mycket om övervakning, digitala, centraliserade valutor och digitala Din nu. Vem ska kontrollera allt detta och vilka är riskerna? Enligt oss är riskerna alldeles för stora och alldeles för många och inskränker i människors frihet.

3. Störningar i tjänsterna

Om en centraliserad digitaliseringstjänst fallerar, kan det få allvarliga konsekvenser för användare som är beroende av den. Detta kan leda till förlorade data, förseningar i processer och till och med förlorade affärsmöjligheter, helt utom användarens kontroll.

4. Monopolbildning

När all kontroll över digitaliseringen ligger på en enda plats kan detta leda till monopolbildning. Detta kan leda till högre priser för användare och mindre innovation på marknaden. Vad händer med den naturliga konkurrensen på marknaden? Obefintlig.

5. Brister i tillit

Om användare inte har tillit till den centraliserade digitaliseringen kan det leda till att de väljer bort tjänsterna helt och hållet. Detta kan leda till förlorade affärsmöjligheter för företag och en bristande digitalisering i samhället som helhet. Om användaren inte kan välja bort det för att lösningen tvingas igenom i samhället, så är det också ett problem, troligen ett mycket större problem.

Dessa risker och faror visar varför det är viktigt att överväga fördelarna med decentraliserad digitalisering. En decentraliserad digitalisering kan minska risken för säkerhetsproblem, minska möjligheterna till maktmissbruk och öka innovationen på marknaden.

Låt oss titta på lösningen: Decentralisering

Att digitaliseringen är här och kan göra samhället både bättre och sämre finns det ingen tvekan om. Ändock är digitaliseringen här och en integrerad del av samhället där många funktioner har digitaliserats för länge sedan för att aldrig mer återgå till hur det har varit tidigare. Många tycker att det är superbra, kanske lika många är rädda för utvecklingen och tycker att det är dåligt, svårt och rentav farligt. Det finns inget slutgiltigt svar eller rätt svar på om det är bra eller dåligt, som med allting annat, så är det upp till oss människor att avgöra vad vi tycker, hur vi vill använda det och göra det så ansvarsfullt som möjligt. 

Teknik i sig är inte bra eller dåligt, det är ett verktyg och för att ett verktyg ska vara till nytta så ska det användas moraliskt rätt. Därför anser vi att digitala lösningar ska byggas med människan och dennes frihet i åtanke. När det gäller centralisering vs decentralisering så är vi på den decentraliserade sidan. Här är varför.

1. Ökad säkerhet

En av de främsta fördelarna med decentralisering är ökad säkerhet. I ett decentraliserat system är det mycket svårare för en angripare att få tillgång till all data eller ta kontroll över hela systemet, eftersom systemet helt enkelt inte finns på en enda central plats. Genom att sprida ut data och funktioner på flera olika platser minskar risken för att hela systemet ska gå ner om en del av det angrips. Istället kan en mindre del av systemet tas ur drift och repareras, medan resten fortsätter att fungera som vanligt.

2. Ökad effektivitet

Genom att sprida ut data och funktioner på flera olika platser kan man minska belastningen på varje enskild del av systemet. Detta kan leda till snabbare och mer tillförlitliga svarstider, vilket är särskilt viktigt för system som måste hantera stora mängder data eller hantera många användare samtidigt.

3. Ökad transparens

I ett decentraliserat system är det lättare att upprätthålla en hög nivå av transparens. Eftersom data och funktioner inte kontrolleras av en enda central enhet är det svårare att manipulera eller dölja information. Detta kan leda till större förtroende från användarna och en mer öppen och ärlig dialog mellan användare och system.

4. Ökad innovation

Genom att tillåta flera olika parter att bidra till utvecklingen av digitala system ökar man också möjligheterna till innovation. Ett decentraliserat system kan bjuda in utvecklare från hela världen att delta och bidra med nya idéer och lösningar. Detta kan leda till snabbare utveckling av nya funktioner och en mer dynamisk och kreativ utvecklingsprocess.

5. Ökad självständighet

Decentralisering kan också öka självständigheten för enskilda användare eller organisationer. Genom att erbjuda flera olika alternativ för att hantera data och funktioner kan man göra det lättare för användare att välja den lösning som passar dem bäst. Detta kan leda till större valfrihet och en mer anpassad användarupplevelse.

6. Ökad innovation

Decentraliserade system kan främja innovation genom att skapa en miljö där flera aktörer kan delta och utveckla nya idéer och teknologier. I centraliserade system kan det vara svårt för nya aktörer att etablera sig och konkurrera med etablerade företag som har en stark ställning på marknaden.

7. Ökade möjligheter

En decentraliserad digitalisering kan också skapa möjligheter för nya affärsmodeller och innovationer. Eftersom data och resurser är tillgängliga för flera parter samtidigt, kan nya plattformar och tjänster skapas som inte var möjliga tidigare. Detta kan öppna upp för nya affärsmöjligheter och konkurrens inom en bransch eller industri.

8. Ökad tillgänglighet

Genom att använda en decentraliserad digitalisering kan man öka tillgängligheten till tjänster och produkter för människor över hela världen. Detta beror på att data kan lagras och distribueras över hela världen, vilket gör att människor överallt kan få tillgång till samma information och resurser.

Makten över människors innovationer och skapelser ska utgå från människan och skapas för samhällets och människans bästa. När dessa används för att ta kontroll eller övervaka människor så har tekniken missbrukats. Så när det gäller diskussionen om hur digitalisering ska användas, så är den saken extremt klar för oss.

Alltså ser vi i samhället att digitalisering implementeras i nästan alla livsområden, vare sig det gäller offentliga eller privata sektorn. Det är inte enbart bra eller enbart dåligt. Med detta i åtanke är det meningsfullt att alltmer fokusera på digital integritet och hur man skyddar och stärker en persons identitet online, samtidigt som man håller sig uppdaterad om den snabbt utvecklande digitaliseringen. En decentraliserad, öppen källkodsbaserad metod är avgörande för att säkra internet som en demokratisk global infrastruktur och för att möjliggöra samarbete på lika villkor. 


Vi firar 20 år av framgång!

14 januari 2024

Det glada gänget på Zenta är glada att meddela att vi firar vårt 20-årsjubileum! Från en liten start-up år 2004 till att vara en ledande aktör inom vår bransch har varit en spännande och extremt givande resa. Under dessa år har vi uppnått många milstolpar och utvecklats tack vare hårt arbete, innovation och framför allt, stödet från våra värdefulla kunder och samarbetspartners. Många magiska människor har korsat vår väg.

Vad är smarta städer, egentligen?

14 maj 2023

Vad är egentligen en smart stad? Begreppet har förändrats under de senaste åren, men är det en slump eller något annat? Är smarta städer en plan för att utveckla infrastrukturen eller för övervakning och kontroll av stadens invånare, och varför har vissa organisationer intresserat sig extra mycket för begreppet?

Förenkla digitaliseringsprocessen med dessa steg

17 april 2023

Psykologi och digitalisering är två helt skilda världar, eller? Det är enkelt att kartlägga de tekniska delarna, processerna som ska digitaliseras och räkna ut kostnaden för dem. Det är dock en del i projektet som inte alltid räknas med men kan vara helt avgörande.

Scroll to top