AI OCH MACHINE LEARNING FÖR ÖKAD KVALITET

Kan AI stärka den svenska glasindustrin?

I ett spännande samarbete med RISE och deras experter inom AI och machine learning så tar vi oss an att underlätta kvalitetssäkringen inom den svenska glasindustrin. Glasbruk har idag en utmaning i att förutse vilket resultat glasmassa kan förväntas producera och kvalitetskontroller ger svar först efter att glaset redan har svalnat. Energin är då redan förbrukad, tiden spenderad och resultatet omöjligt att påverka, något som givetvis blir kostsamt i längden.

Målet med samarbetet är att hjälpa glasindustrin producera glas av allra högsta kvalitet och eliminera risken att tillverka något där både produkten och tiden spenderad går till spillo.

Med hjälp av Artificiell Intelligens och Deep Learning kan vi lära oss att förutse glasmassans kvalitet och ge glasbruk en chans att påverka utkomsten redan innan en tillverkningsprocess har påbörjats. Det förväntade resultatet är inte bara en högre kvalitet på produkterna, utan även ett mer hållbart arbete där både tid och energi kan sparas. Allt för att hjälpa den svenska glasindustrin att lägga sig i framkant.

Vi ser detta som en fantastisk möjlighet att med hjälp digitalisering hjälpa svenska glasbruk bli mer hållbara och dessutom stärka sin position på den globala marknaden!

Vad är Deep Learning?

Deep learning är ett av de mest framgångsrika koncepten när det kommer till mönsterigenkänning för perceptuella uppgifter. Det används till exempel hos röstassistenter som Alexa, Siri och Cortana för att tolka när du talar. Tack vare lager av komplexa neurala nätverk kan man med hjälp av deep learning lära nätverken att reproducera vilken uppgift som helst.

Vill du veta mer om deep learning? Besök vår samarbetspartner RISE här!

Rickard Lundby
Rickard Lundby

Zenta Creative