PROGRAMMERINGENS PÅVERKAN PÅ HJÄRNAN OCH TANKEMÖNSTER

Programmering förbättrar hjärnhälsan

Fungerar programmerares hjärnor annorlunda än andra människors? Är programmerare mer logiskt lagda? Mindre kreativa? Några studier som gjorts på senare tid kring programmerarhjärnor och hur programmering påverkar kognitiva funktioner visar intressanta saker.

Studier på MIT har funnit att programmerare i genomsnitt utvecklade högre kognitiva färdigheter än andra yrkesgrupper. Programmering och andra liknande intellektuellt stimulerande aktiviteter minskade riskerna för degenerativa sjukdomar som t.ex Alzheimers.

Mentala processer och kognitiva aktiviteter handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information.
Programmering är en väldigt krävande kognitiv aktivitet. Genom att använda hjärnans funktioner på detta sätt förbättrar man hjärnhälsan och neurala kopplingar.

2014 fick några forskare idén att göra fMRI-skanningar (functional magnetic resonance imaging scan) på programmerare medan de analyserade bitar av kod.

Felaktigt tror många som inte ägnar sig åt programmering att det bara handlar om matematik men dessa studier visar tydligt att det handlar om mycket mer än så. Programmering innehåller även minne, logik, språk, uppmärksamhetsförmåga och kreativitet. Det täcker alltså många viktiga områden i hjärnan och det är lätt att förstå varför det är hälsosamt för hjärnan att ägna sig åt kod. Det har också visat sig mycket bra för att utveckla den kognitiva förmågan i tidig ålder, inte bara hålla hjärnan tränad. Så det är en god idé att låta barn bekanta sig med programmering.

Men vänta, sa du kreativitet?
Ja, programmering kanske inte ses som den mest kreativa aktiviteten av den oinvigde men när en programmerare kan språket bra kan han eller hon programmera i huvudet, också kallat "offline coding". Det är här kreativitet och minne är områden som jobbar mycket. Kreativitet är problemlösning och skapande, precis som programmering.

En erfaren kodare letar genvägar för att lösa uppgifter och letar okonventionella sätt att lösa problem, alltså är det i allra högsta grad en stor dos kreativitet involverat. För att kunna göra detta behöver man först lära sig sammanhanget i vilket man arbetar i, hitta svagheter i det och sedan skapa en lösning.
Steve Jobs uttryckte det med "Everybody in this country should learn to program a computer… because it teaches you how to think."
Det är här psykologi korsar programmering. Man programmerar hjärnan på samma sätt som man programmerar maskiner. Man kan programmera hur man arbetar, hur man tränar, hur man äter, hur man tänker helt enkelt.

Spelar det någon roll vilket språk man lär sig?
Det gör det. Har man lärt sig ett programmeringsspråk kan det vara svårt att lära sig ett annat där det är ett helt annorlunda sätt att tänka. Strukturen av ett språk påverkar programmerarens sätt att tänka. 

It is almost impossible to teach students who have previously studied BASIC to program well: as potential programmers, they are mentally crippled, with no hope of recovery.
Edsger Dijkstra

Här finns massor med bra TED-Talks om programmering
Läsning: University of Virginia, Department of Computer Science
CS655: Programming Languages, Spring 2001

*Studier gjordes åren 1991, 1999, 2005, 2009, 2012, 2013 and 2017 av: 
University of Passau, Germany Carnegie Mellon University, USA, Georgia Institute of Technology, USA, Leibniz Inst. for Neurobiology Magdeburg, Germany, Metop Research Institute, Magdeburg, GermanyABSTRACT, University of Magdeburg, Germany