DIGITALISERINGSRÄDSLOR MÅNGA FÖRETAG MISSAR

4 dolda faktorer som påverkar digitaliseringsarbetet

Digitaliseringen är en fråga som skapar känslor. Ska vi vara rädda för artificiell intelligens och teknikens framfart eller ska vi omfamna allt vad det innebär? För ett företag som står mellan utveckling och traditionellt ledarskap kan detta innebära en stor stress. Ska man satsa? Hur får vi med medarbetarna? Har vi kompetensen? 

Här är 4 dolda faktorer att tänka på och definitivt ha med i digitaliseringsstrategin

Att göra en rent teknisk digitaliseringsstrategi är relativt enkelt, man behöver bara se över hårdvaror, mjukvaror och alla tekniska bitar för att sedan se vad det ska bytas ut mot. Det är de mjuka värdena som är svårare att identifiera men ofta också avgörande.

Här är 4 dolda faktorer som kan vara grunden till varför det är svårt att komma vidare i digitaliseringsdiskussionen.

1. Förtroendet för ledningen är för lågt, man tror inte att de kan leda eller hantera företagets digitaliseringsresa.

2. Man är rädd att förlora jobbet i en digitalisering, man stödjer inte arbetet för att man är rädd att bli överflödig.

3. Man blir stressad över att inte veta hur man ska sköta sitt jobb när de traditionella arbetsmetoderna bytts ut.  

4. Man förstår konceptet men inte innebörden. Ju mindre förståelse, desto större stress, både för ledning och personal.

Vad kan man göra istället?

1. Finns det rädslor hos medarbetarna som gör projektet svårstartat? Identifiera rädslorna och stoppklossarna, börja därifrån. All form av förändring måste börja från den osäkraste punkten för att kunna bygga på en stabil grund.

2. Ökar förtroendet om man tar in en extern byrå som kommer vägleda hela projektet från start till slut? Eller har man dålig erfarenhet av externa konsulter? Identifiera alternativen.

3. Om rädslan att förlora jobbet finns där, var tydlig med möjliga utfall av digitaliseringen och vad det finns för plan. Ett företag som gjort ett bra jobb med sin digitaliseringsstrategi har en bra plan som förbättrar varje medarbetares situation så att de känner relevansen och fördelen för dem själva att genomgå transformationen. 

4. Underskatta aldrig stödet från medarbetare i denna fråga, underskatta heller aldrig rädslorna som ligger i bakgrunden och lurar. Bakom digitaliseringen är människor. Digitaliseringen görs för människor, av människor. Ta fram varför det görs och hur det kommer gynna alla personligen.

Behöver ni en riktigt bra digitaliseringsstrategi? Kontakta oss idag och boka en av de få tiderna som finns kvar i år!

Aida Begovic
Aida Begovic

Kommunikationschef