Brain computer interface & Intra-Body Nano-Networks

Internet of Bodies - Digitalisera kroppen?

Internet of Bodies, liksom Internet of Things, innebär att koppla upp saker mot internet, i detta fall, din kropp via externa eller interna enheter. Men det blir ännu mer sci-fi.
Skulle du digitalisera din kropp?

Du har hört talas om Internet of Things, men har du hört talas om Internet of Bodies?

Internet of Bodies har beskrivits som revolutionerande innovation som kan rädda eller dramatiskt förbättra våra liv. Man kan säga att Internet of Bodies redan finns utbrett i samhället i sin första och andra generation. Smarta klockor är just en sådan enhet som bärs på kroppen och samlar och skickar data kontinuerligt så länge man bär den.
Det är ett exempel på första generationens Internet of Bodies.

Andra generationens IoB är inopererade enheter, så som pacemakers, cochleaimplantat och nu forskas det på 3D-printade organ och digitala piller som hämtar data från kroppen om dess tillstånd. 

Tredje generationen IoB är under utveckling just nu och innebär att den mänskliga kroppen och teknologi sätts samman helt och hållet, ett exempel är Elon Musks Neuralink. Denna generation IoB är sammankopplad med BCI - Brain Computer Interface som är en teknik som tillämpas på kognitiv träning genom att förhindra effekterna av åldrande där hjärnvågor tolkas av en maskin.

Nästa generations IoB och IoT måste vara riktigt små för att kunna kopplas in i kroppen. Därför måste de skapas med högre frekvenser för att minska storleken på antennerna i dessa enheter. Med hjälp av nanoteknik, nanokommunikation och THz-vågor kan maskiner i nano- eller mikrostorlek kommunicera med varandra. 

Nanoteknik

Nanoteknik, nanonätverk och nanokommunikation kommer i hög grad att påverka människans liv och hälsa. Nanomaskiner som är särskilt utformade för människokroppen kan placeras inuti eller monteras utanpå kroppen. Den typ av IoB-enhet som tillverkas för medicinskt bruk har fått namnet MIoT -  Medical Internet of Things. Med hjälp av MIoT kan patientdata skickas till övervakningscentraler oavsett var patienten befinner sig och deras tillstånd övervakas och skickas till övervakningscentralen. Men är det bara positivt för att det eventuellt kan rädda människors liv och hälsa? Hur säker är tekniken? Hur skyddad är informationssäkerheten? Vilka är biverkningarna om detta inte fungerar som det ska? 

2017 skickade amerikanska FDA (Food and Drug Administration) ut ett meddelande till alla som hade en specifik version och modell av en pacemaker. Meddelandet uppmanade alla bärare av denna pacemaker att de genast skulle uppsöka sin läkare för att uppdatera programvaran därför att man hade upptäckt en sårbarhet i den. Säkerhetshålet innebar att pacemakern kunde angripas och hackas och därmed förändra programvaran i pacemakern, vilket kunde orsaka fysisk skada eller död hos bäraren.

"Internet of Bodies (IoB) är faktiskt ett ekosystem. Det är en massa apparater som är anslutna till Internet, som innehåller programvara och som antingen samlar in personliga hälsodata om dig eller kan ändra kroppens funktion. Vi tänker på kroppens internet som en samling av alla dessa enheter och alla uppgifter som enheterna samlar in om dig. Inom hälso- och sjukvården har kroppens internet funnits med ett bra tag. I och med Internets framväxt är det mycket logiskt att ansluta din pacemaker till Internet så att din läkare automatiskt kan underrättas om något konstigt händer, om det finns en avvikelse. Det är på många sätt naturligt att vilja förstå mer om sin kropp, hur den fungerar och hur väl den mår."

Mary Lee, Mathematician, RAND Center for Global Risk and Security
Källa

Kan det rädda liv? Ja.
Kan det skada liv? Tyvärr kan vi inte utesluta det.
Riskerna med BCI kan leda till social manipulation, modifiering och destruktion av enheter och påverkan av mänskligt beteende, helt utan vår vetskap. Det är som vanligt en fråga om att väga risker mot nytta. 

Vad tycker du om konceptet Internet of Bodies och Brain Computer Interface? Skulle du digitalisera din kropp?

Bild från Center for Internet of Bodies
Bild från Center for Internet of Bodies