10 KÄRNPUNKTER FÖR INNOVATIONSLEDARSKAP

Innovationsledarskap för framtidens företag

Innovationsledarskap är en filosofi och teknik som kombinerar olika ledarskapsstilar för att inspirera och påverka medarbetare att skapa kreativa idéer, processer, produkter och tjänster. Innovationsledaren har nyckelrollen. Vad krävs av en innovationsledare och innovationsledarskap?

Hur leder man ledare inom innovationsteknik? Hur skapar man självledarskap? Hur låser man upp kreativitet och innovationstänk? Vi på Zenta jobbar med dessa 10 kärnpunkter för innovationsledarskap.

För att skapa framgångsrik  innovation behövs ett modigt och kreativt team. För ett modigt och kreativt team behövs en disruptiv ledare med visioner och vilja att misslyckas. Många gånger om. Att misslyckas och ta risker är extremt viktigt i skapandeprocessen men väldigt få klarar av det. Där rädslor finns, finns inte innovation. Genom en tillåtande kultur och kreativt ledarskap omvandlar man rädslor i team till utforskningsglädje.

Innovation växer ur passion. Passion är faktiskt nyckeln till all kreativ energi. Ledarskap och organisation behöver ett skifte där innovation får en ledande roll som drivs som ett företag med syfte att höja innovationens status inom organisationen som en egen expertis.
Vi på Zenta har skapat ett självförsörjande innovationsekosystem och utbildar ledare som utbildar ledare.

Öga för värde

En innovationsledare måste kunna se värdet i en idé, förändring eller lösning. Ekonomiskt värde/förändringsvärde, etc. Med det sagt måste det finnas en tillåtande kultur där alla idéer är välkomna, ju galnare och mer framtidsförankrad idé, desto bättre. 

Framtidsfokuserad

En innovationsledare måste vara framtidsfokuserad, som alltid utmanar status quo med inspirerande visioner, endast sådana ledare kan forma innovationsfokuserade och orädda team sojm arbetar för framtidsvisioner andra människor inte kan se ännu.

Kreativa strategier

Innovationsledare kan inte vara en som alltid berättar fört andra vad de ska göra och kvävas i daglig brandsläckning, fokus måste vara på framtid. Ambitionsnivån behöver ligga på framtiden, inte förvaltning av vardagen.

Innovationskultur

I en traditionell företagskultur präglat av regelverk kan inte innovationsandan växa. Drömmen är att få strategi och förvaltning att andas och leva parallellt med en galen, framtidsfokuserad kultur, i ett sådant företag finns stabilitet tillsammans med nya, kreativa lösningar. Hurdan kulturen är dikterar mycket hurdant människor jobbar och vilka människor man attraherar till arbetsplatsen. Tillåtande kultur för galna idéer skapar magi.

Samarbete

Goes without saying men att hålla igen sina idéer och vara rädd för konkurrenter är dåtidens påhitt. Disruptiva, nya förtag jobbar inte så. Man kan inte ha en fot i det traditionella ledarskapet och en fot i det disruptiva som en innovationsledare. Att kunna ha ett flöde av samarbetspartners med idéfokuserat arbete skapar innovation som skapar ett växande samhälle.

Risker och osäkerhet = Innovation 

Går hand i hand med innovation. Utan osäkerhet finns inte innovation. Här handlar det om flexibilitet, handlingskraft och snabbhet. Inga långa analyser, inga förstudier på 100 timmar, det handlar om konkret skapande och hög risktagning. Modig,Israels tänk, extrem prototyp för att snabbt lägga ner om den visar sig inte funka för att går vidare på nästa idé.

Flexibilitet

Adaption är ett bättre ord. Inte bara idéen i sig, företaget måste jobba flexibelt, vara beredda att ändra processer, arbetssätt, strukturer, kompetenser och modeller, till och med kunna byta system och plattformar för att stödja och maximera innovationsarbetet.

Ledande roll i företaget

 Innovation bör drivas som ett företag, anställas efter roll, arbetas med som företagsledarskap, inte vara ett projekt bland alla andra
assessing your innovation program encompassing the people, processes, and tools needed to speed time to market and prosperous innovation.
Innovation within the organization needs not just greater recognition of its vital parts, but also of its status as a value enhancing and organizational life-changing event that we need to move towards increasingly in more organized ways. Innovation needs to be recognized as a clear discipline, a new expertise that is as powerful as Marketing became some decades ago. Anställa på människotyp, inte kunskap.

Kasta ut Best Practices

För att kunna utforska ny mark och framförallt skapa nytt behöver man jobba bort behovet av att använda sig av best practices och våga sig in i “new practices”. “Är inte risken att man uppfinner hjulet på nytt?” Jo, innovation är risk, den här gången kan hjulet uppgraderas och bli något helt nytt. Best practices är att vara lat och safe, inget av det funkar i innovationens värld. Tänk ny balans mellan risk och möjlighet för att kunna skapa nytt, skaffa ny kunskap och programmera om sättet vi jobbar, tänker och verkar. 

Medarbetarskap

Framgångsrika team består av människor som leder sig själva. På Zenta kallar vi det medarbetarskap och idén är enkel. Alla problem som uppstår, vare sig det handlar om ett projekt, HR-frågor eller utveckling ska presenteras tillsammans med förslag på lösningar. Vi matar inte en kultur där anställda klagar hos chefer och lämnar över problem. Vi driver en platt organisation där alla är ledare över sin roll. Problem presenteras med förslag på lösningar som diskuteras och genererar fler förslag på lösningar tills vi enats om den bästa vägen framåt.

 

Aida Begovic
Aida Begovic

Kommunikationschef