DEN BLOMSTRANDE REGIONEN FÖR DIGITALA TEKNOLOGIER

En vecka full av innovation och digitalisering

Mitt jobb som kommunikationschef innebär givetvis en hel del kommunikation. Det ger mig fantastiska tillfällen att möta människor inom områden som nuddar vår passion - digitalisering. Förra veckan har helt varit uppslukad av sådana möten och jag ser ett skifte i hur dessa events utvecklar sig från för bara något år sedan.

Veckan började med ett event på Vida Arena tillsammans med Almi. VÄXArena var en hel eftermiddag med fantastiska presentationer av bland annat Växjö Lakers sportchef Henrik Evertsson och Växjö Lakers VD, Jon Bergsjö. 
Kvällen handlade om tillväxt och en stor del av min fokus hamnade på just dessa föredrag med inspirerande stories om tillväxt, motgångar, framgångar och huvudvärk som företagare i en snabb bransch. 

Vi som digitaliseringsbyrå är minst sagt i en snabb bransch och kunde på många sätt relatera till dagens tema. Även om inte temat var digitalisering så andades dagen tillväxt och innovativt tänkande. Fräscha tankar och orädda sätt att arbeta var genomgående för föredragen.

Det känns i luften, regionen växer inom den digitala arenan och mer och mer för varje dag räknas den som en värdig spelare

Veckan rörde sig vidare till Digibrunch som definitivt gick i digitaliseringens tecken. Här är alltid bra events med Digitri och Almi. Det märks att allt arbete kring medvetenhet om digitalisering ger resultat. Eventsen blir större och större och kunskapen vassare. Denna Digibrunch bjöd på ett föredrag om digital intelligens, AI, Smart Cities och robotar inom kirurgi och hushåll. Som prototypbyggare är smarta städer och automotive det vi rör dagligen i våra projekt och planer.

Det är skönt att se hur events och sammanslutningar av detta slag i vår region blivit vassare. Vi som region har alltid suttit på en magisk kompetens men inte kunnat visa den på rätt sätt för att tävla med de stora städerna. Nu börjar vi äntligen visa våra muskler. 

Vidare mot ett möte på Innovation Lab där affärschefen på Videum Science Park, Robert Unt bjöd in till en idé-AW tillsammans med några företagare och KodKollektivet för att prata om hur vi tillsammans ska visa vad vår region går för, både utåt men också för våra egna studenter. Mer tankar och möjligheter kring hur vi visar upp och stärker vår redan stora kompetens inom Växjö och hela sydöstra Sveriges region. Det genererade många sköna idéer och det märks att det finns ett sug efter samverkan, inte bara i form av nätverksträffar utan äkta insatser, handling och nya angreppssätt.

Det är en spännande tid, inspirationen flödar och allt fler börjar se att det inte räcker med att bara ses och prata, det vi behöver är handlingskraft och oräddhet. Det är det enda sättet vi kan visa upp oss för de vi är. För oss på Zenta är det vår approach till allting. 
Mot äventyr!

Aida Begovic
Aida Begovic

Kommunikationschef