GE ER DIGITALISERINGSRESA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR

70% av digitala transformationsprojekt misslyckas

När man pratar om digitalisering och innovation händer det allt oftare att dessa blandas ihop. Vilken ska man satsa på och vad är skillnaden på digital transformation och digital innovation? 

Digital transformation kan leda till innovation men så är inte alltid fallet. Vad värre är, 70% av digitala transformationsprojekt misslyckas. 

Innovation är disruption

Innovation är en ny idé, process, metod, produkt, något som inte finns och förändrar sättet vi gör saker på. Innovation är på det sättet ett störningsmoment, det rubbar hjulet som stadigt snurrar, eller inte snurrar. På det sättet är innovation inte en ny teknik. Det är hur den tekniken används som är innovation.

Digital transformation är ny teknik

Digital transformation är inte heller alltid den senaste tekniken på marknaden. När ett företag gör en digital transformation betyder det inte att de implementerar någon ny teknik som är otestad och instabil. Det betyder bara att tekniken eller mjukvaran är ny för just det företaget. Det är sättet att arbeta på eller produkten som är ny i just den organisationen.

Den nya tekniken kan mycket väl vara ett resultat av en innovation eller leda till att en innovation uppstår tack vare den digitala transformationen.

70% digitaliseringsprojekt misslyckas

Enligt denna studie misslyckas hela 70% av digitala transformationsprojekt. Rädslan finns där och den är verklig. 

Vilka är faktorerna bakom detta misslyckande?

  1. Det är inte tydligt varför man gör transformationen och man får inte med sig organisationen
  2. Man saknar kompetensen internt och missar hur processer anpassas efter en digital transformation 
  3. Man har missat att undersöka hur transformationen påverkar andra delar av organisationen

Det är av denna anledning mycket viktigt att göra jobbet som krävs innan en transformation sker. Skapa ett team internt eller anlita digitaliseringsexperter som gör en förundersökning. Vad ska transformeras och framförallt varför? Vilka förändringar, både tekniska och sociala behöver göras? Vad förväntas teknologin lösa för problem? Vilka nya problem kan det medföra? Att bli medveten om ekologin kring förändringen är väldigt viktigt för en hållbar digital transformation och egentligen vilken förändring som helst.

Boom.

Läs mer om vår syn på digitalisering »

Aida Begovic
Aida Begovic

Kommunikationschef