Vad är digitalisering?

Det handlar inte om att trycka in digitala lösningar i en befintlig process eller att ersätta människor. Det handlar om att öka produktiviteten samtidigt som man ökad kvalitet och flexibilitet.

Digitalisering är mer än tekniska processer

Zentas syn på digitalisering

Att digitalisera en process kan betyda många saker men det handlar i grunden om att förvandla affärsprocesser och skapa nya, kreativa sätt att arbeta genom att använda digitala teknologier och sudda ut gränsen mellan den digitala och fysiska världen. Vi ser på digitalisering som ett mål för att skapa ett nytt värde för kunderna, inte bara att förbättra en redan befintlig process eller modell. Man kan till exempel digitalisera pärmar av papper till digitala plattor och det kan snabba upp processer att arbeta, säkra data direkt när det förs in men endast det utbytet är inte digitalisering i sig. Om vi däremot strukturerade om arbetet genom att använda IoT och machine learning så att dessa kan sköta data och autonoma uppgifter. Då behöver inte en person arbeta med manuellt, upprepande arbete utan kan ägna sig åt att ha kontakt med kunder, kommunikation och uppgifter som skapar värde. För oss är det digitaliseringens kärna.

Det handlar inte om att bara trycka in digitala lösningar i en befintlig process eller att ersätta människor. När man introducerade automation av industri handlade det i första hand om att öka produktiviteten men man har upptäckt många fler fördelar, främst ökad kvalitet och flexibilitet. Att skapa arbetsflöden som minskar felkällor och till och med eliminerar dem genom analyser och övervakning ger stora utrymmen för utveckling, sänkta kostnader och större produktion. Traditionell automation är att göra vissa saker automatiska, att ta det autonoma arbetet från människan och ge det till en maskin. Vi jobbar för att låta teknologin skapa värde för medarbetare, kunder och företag. Det handlar inte heller om att ta ut människan från arbetsprocessen utan att låta människor arbeta med det de är bra på, att få utvecklas och få använda sin kreativitet, jobba med människor, sådant en maskin aldrig kan skapa samma sorts värde i.

Så hur gör man detta? Datorer programmeras så att de skickar information till robotar och maskiner. När dessa programmeras rätt minimerar man risken för fel som kan uppstå av mänsklig hantering. Industriautomation omfattar områden såsom bilar, elektronik, medicin, robotar, telefonnätverk men även mindre verkstäder. Stora produktioner kan arbeta med robotceller som jobbar parallellt och till och med kommunicerar med varandra. Mindre verkstäder eller fabriker kan dra nytta av en enkel robotlösning som utför en viss uppgift dygnet runt. Autonomt arbete är onaturligt för en människa, det tråkar ut, tröttar ut och skapar utrymme för att göra fel. En maskin kan göra arbetet snabbare med minimala fel så att människor istället kan skapa värde, för företaget och i sin karriär. Maskiner som styrs av robotar kan arbeta dygnet runt och produktionslinjen behöver aldrig ta en paus på samma sätt som människoberoende produktion vilket gör att tillverkningen aldrig slutar. Genom övervakning kan man snabbt se och få larm ifall något verktyg behöver bytas ut. Dessa digitaliserade lösningar besparar företaget kostsamma misstag och skapar mer produktivitet och lönsamhet.

Så man kan istället ställa sig frågan hur mycket potential man kan öppna bland sina medarbetare och sitt företag genom att digitalisera processer och låta medarbetare utvecklas, öka sin kompetens bland de områden som är värdefulla för företaget. På så sätt skapar man möjlighet att utveckla både arbetsprocesser, medarbetare och företag, vilket i sin tur skapar enormt värde för företagets kunder.

Skapar industriautomation arbetslöshet?

Industriautomation kan skapa säkrare arbetsplatser genom att låta robotar göra de tunga jobben medan människor får vara hjärnan i processen. Robotarna behöver programmeras och anpassas till de jobb de ska göra. Människan kan istället för att göra tungt autonomt jobb utveckla systemen, skapa bättre flöden, robotar och jobba med kommunikation och kontakt med kunder och partners för att skapa värde för företaget. Framtidens robotar kommer helt enkelt göra det människor inte vill göra, tråkigt, autonomt jobb som kan skada och slita på kroppen. Samtidigt kommer robotarna inte göra de fel en okoncentrerad eller trött människa gör. Det finns inga risker för att robotar tappar dyra produkter, skadar sig i maskiner och på andra sätt råkar ut för den mänskliga faktorn.

Digitala företag skapar enorma möjligheter för innovation och stärker företagets konkurrenskraft. När man ser förbi traditionell automation börjar man på riktigt se digitaliseringens enorma möjligheter. Att skapa arbetsflöden som minskar felkällor och till och med eliminerar dem genom analyser och övervakning ger stora utrymmen för utveckling, sänkta kostnader och större produktion.

Företag som följer med digitaliseringsvågen kommer få en stark skjuts framåt medan de företag som missar det kommer istället gå bakåt i utvecklingen. Det finns inget stå stilla längre. Utvecklingen väntar inte på någon, vi rör oss ständigt framåt och de som inte hänger med kommer hamna flera steg bakåt i väldigt snabb takt.

3 enkla steg

Vi har hittat en modell som består av 3 enkla steg för att inspireras, engageras och förstå hur du kan digitalisera din verksamhet samtidigt som du lär dig själv och verksamhet att arbeta kontinuerligt med förbättring.

1. Se digitaliseringens möjligheter

Vi introducerar en ny värld av möjligheter med digitalisering som tar ditt företag till nästa nivå.

1. Upptäck kraften i digitalisering

Med modern och innovativ teknik hjälper vi dig välja rätt arbetsflöde och digitala lösningar.

3. Lär av digitaliseringens styrkor

Väx med digitaliseringens styrkor, lär dig fortsätta effektivisera din verksamhet, maximera utfall och nå nästa nivå. 

Vi du bli effektivare och mer lönsam?

Vi du bli effektivare och mer lönsam? Känner du att vissa processer är tråkiga, jobbiga och kostsamma? Hör då av dig till oss så hjälps vi åt att komma vidare.