Total kontroll över ekonomi och resurser

ProjectZ - Den kompletta översikten

Har du problem med att hålla koll på dina konsulter, projekt och ekonomi? Få fullständig översikt över dina konsulter, projekt och ekonomi med ProjectZ. Övervaka beläggning, ekonomi och likviditet i realtid med integrering till Fortnox, Axosoft och Microsoft DevOps. Identifiera dina mest lönsamma kunder och låt ProjectZ ta hand om resten så att du kan fokusera på att växa ditt företag.

Årsöversikt med prognos

Med årsöversikten får du en översikt över varje månads inkomster och utgifter med data direkt från Fortnox. Nuvarande och kommande månader visar en prognos som i sin tur visar dig hur ditt årsbokslut kommer att se ut. 

Årsöversikten inkluderar inkomsten över direkta kostnader samt personal- och övriga kostnader. Du kan även se kassan och ackumulerat resultat. Allt du behöver för att få förståelse och insikter över din organisation på samma ställe.

Projektöversikt

Med projektöversikten får du total insikt i hur projekten går och ligger till jämfört med förväntningar.

I projektöversikten finns hur många timmar som är beställda av kund, hur mycket som har levererats senaste 30 dagarna samt nuvarande månad, en prognos och indikation på vart projektet borde vara för optimalt läge. Prognosen tar också hänsyn till speciella dagar.

Projektöversikt
Projektöversikt

Resursöversikt

Med resursöversikten kan du följa dina medarbetares tidrapporter. Här ser du snabbt om någon har missat att rapportera tid, är sjuk, arbetar övertid eller om det är någon som inte har ett uppdrag att arbeta med. Rapporten delas upp i det som är fakturerbart och det som inte är fakturerbart.

Med direkt koppling till ditt tidrapportssystem såsom Microsoft DevOps med 7Pace så får du var 15e minut veta status.

Fakturaöversikt

Med fakturaöversikten kan du enkelt se hur dina utgående fakturor ligger till. Med en tydlig pie chart får man direkt koll på hur mycket som är obetalt, förfallet eller ofakturerat. 

Vid klick på respektive kategori får du direkt en lista på vilka fakturor som t.ex är förfallna. Allt är kopplat och synkroniserat med Fortnox.

Likviditetsrapporten

Likviditet är något som borde vara så enkelt är så svårt. Med likviditetsrapporten får du en översikt över dina kommande utgifter med data direkt från Fortnox. Du kan enkelt lägga till både utgifter och inkomster i rapporten för att få totalt kontroll över utgifter som ännu eller aldrig kommer att komma in i likviditetsrapporten.

I rapporten finns inkomster, utgifter, kassa, balans och möjlighet att ändra både inkommande likviditet, antal dagar rapporten skall visa och lägga till/ta bort inkomster och utgifter.

Lägesrapporten

Något som också är både viktigt och intressant att hålla reda på är nyckeltal såsom kassa, fordringar, skulder, utgående moms, omsättning och resultat. 

Med lägesrapporten få du alltid uppdaterad information som visar nuläget i din organisation utan att titta på svåra listor och rapporter i Fortnox.

Inkomst och utgift

Hur har försäljningen gått och hur mycket utgifter har du varje månad? Det får du reda på i inkomst- och utgiftsrapporterna. Här syns en tydlig översikt som visar trender och ger insikter som är viktiga för att förstå vilka månader som är bättre, sämre eller hur kommande månader kommer att se ut. 

Projekt & resursöversikten

Med projekt- och resursöversikten får du en översikt över dina resurser och dina projekt i en strukturerad och tydlig tabell. 

I denna översikt inkluderasi medarbetaren och projekten i två olika axlar samt en total uträkning i både tid och pengar. Rapporten inkluderar både debiterbar och icke fakturerbar tid.

Kundöversikten

En annan viktig översikt är kundöversikten. Vilken kund är den mest betalande, hur ofta betalar dem och hur ofta betalar dom i tid? Hur mycket pengar betalar kunden i månaden och vad blir den totala omsättningen på kunden? Många viktiga insikter finns i denna rapport.

Identifiera trender, se mönster och skaffa dig en bättre förståelse för hela din kundbas.

Fakturaunderlag

När det är dags att fakturera så finns en fakturaunderlagsmodul. Här får du realtidsrapporter på tid direkt ifrån Microsoft DevOps som ligger till grund för dina utgående kundfakturor. 

Rapporten hämtar automatiskt data från Epics, Features, User Stories och Tasks / Bug, hela vägen ner till Work log-nivå om så önskas. Rapporterna är designade så att du enkelt skriver ut en PDF-fil som skickas med till Fortnox för fakturering. 

Förslagslåda

Med en alldeles egen förslagslåda kan du låta dina medarbetare, leverantörer och kunder lämna förslag på förbättringar i och kring din organisation. 

En förslagslåda kan användas på många sätt och är en viktig del i att förbättra både organisationen som arbetsmiljön för dig och de som hjälper dig att leverera dina produkter och tjänster.

Användarbehörighet

I ProjectZ finns flera olika användargrupper som alla har tillgång till vissa moduler och viss data. Dessa grupper är t.ex Administratörer, Projektledare, Utvecklare och Kunder.

På detta sätt ser varje användare enbart det som är till för deras ögon och det blir enkelt för varje grupp att ta till sig rätt information.

Konfigurerbar

Du kan enkelt skapa dina egna layouter med drag and drop funktionalitet i översikten. Det finns också ett fullskärmsläge som tar bort alla menyer som passar sig utmärkt på TV-skärmar. Konfigureringen sparas på varje enhet och gör det möjligt att anpassa en skärm för ett visst syfte medans en annan visar något helt annat. 

Vid de små kontrollerna finns också en synkroniseringsikon som visar när senaste datan hämtades och hur långt synkroniseringen är i sitt nuvarande arbete.

Frågor och svar

Data ifrån Fortnox laddas om varje timme medans datan med produktionstiderna uppdateras var 15:e minut.

Ja. Det finns både mörkt och ljust läge.

Ja, Eftersom vår dashboardlösning har konfigurerbara moduler så kan du själv välja storlek och utseende och anpassa det för en stående eller liggande TV-skärm. 

Då kontaktar du oss så skall vi försöka utveckla den omgående.

Du behöver inte ha en koppling till något produktionssystem. Vill du enbart har bokföringsmodulerna så går det utmärkt.

Kontakta oss så skall vi se över möjligheterna att bygga in ditt ERP system för att du skall få en bra översikt. 

Vill du veta mer?

Vill du komma igång med dina integrationer så du kan fokusera på tillväxt och försäljning? Skicka då formuläret nedan eller ring oss på 0470-123 00.

Viktigt att ha koll, speciellt i de senaste årens galna tider

Vi har testat ett flertal molnprogram för att styra produktionen, ekonomin och skapa rapporter, men vi upptäckte att det saknades en lösning som kunde binda ihop ekonomi- och produktionssystemen på ett effektivt sätt och ge oss de rapporter vi behöver utan onödigt arbete. Vi ville ha ett verktyg som kunde ge oss stöd direkt när vi behöver det och som kan hjälpa oss att snabbt få svar på frågor om projekt, budget, likviditet och projektstatus.

Därför utvecklade vi ProjectZ, som nu används dagligen av våra utvecklare, projektledare och affärsutvecklare för att hålla koll på vår verksamhet och säkerställa effektivitet. Med ProjectZ kan vi snabbt och enkelt få den information vi behöver för att fatta kvalitativa beslut och driva vår verksamhet framåt.

Bennie Forss, VD, Zenta
Bennie Forss, VD, Zenta
Scroll to top