TEKNOLOGI I ETT NYTT DECENNIUM

4 digitala trender att hålla koll på

Blockchain Technology

Blockchainteknologin som fick genombrott 2009 med Bitcoin förväntas bli allt mer användbart och kunna användas på riktigt. Det är ett säkrare och snabbare informationsutbyte som minskar behovet av mellanhänder.

Blockkedjor förenklar administrativa processer som krävs hos större företag. Man kan skapa säkra certifikat som kan identifiera samtliga inblandade i en process och på så sätt göra sig av med mellanhänder samt ge alla möjligheten att dela på samma information.

Idag har alla inblandade i en process sin egen version av en transaktion. Köparen, säljare och tillverkade har alla sin upplevelse av vad som skett.
Detta leder till en långsammare och mer sårbar process. Med blockchain kan samtliga parter istället dela på samma digitala version och när denna uppdateras får alltså alla samma uppdatering, inga händelser kan tas bort eller redigeras. Det gör att det är mycket svårare att förfalska eller radera information.

5G

Det har talats mycket om 5G och det finns stora förväntningar på teknologin. 5G sägs ha möjlighet att lösa stora frågor såsom bredband till glesbygd, telemedicin i avlägsna delar av landet som möjliggör uppkopplade patienter och självstyrande bilar som reducerar antalet olyckor, till och med självreglerande ventilationssystem baserat på närvaro.


5G är benämningen på framtidens protokoll för telekommunikation. Denna nya standardhastighet kommer att hamna runt 10-20 gigabit/sekund, d.v.s snabbare 
4G men också mer tillgängligt och stabilt än tidigare protokoll. 

Den nya teknologin sägs klara betydligt fler parallella uppkopplingar än nuvarande teknologi genom att fler saker än innan kommer att kunna vara uppkopplade samtidigt.
Många operatörer testar redan idag tekniken i mindre skala och det beräknas finnas tillgänglig för allmänheten runt 2020.

XR

XR, som står för "Extended Reality" gör det möjligt för t.ex företag för att snabbt och enkelt låta användare ta del av deras produkter och tjänster, oavsett var i världen de är. XR innebär att kombinera VR- och AR, verklig och virtuell värld, till exempel genom att man med ett AR-headset placerar ett holografiskt instrument i rummet som det går att spela på. 

Undersökningar visar att mer än 60% av de tillfrågade tror att XR kommer vara mainstream under de kommande 5 åren.

Inom handel finns det massor med möjlighet för företag att erbjuda kunder att prova saker innan de köper.
Företag kan lättare arbeta tillsammans remote genom att man ansluter sig till ett och samma kontor och på så sätt har känslan av att alla sitter där tillsammans.
Möjligheterna är oändliga!

Conversational UI

Conversational UI är enkelt förklarat en chattbot-upplevelse som bearbetar språk på ett naturligt sätt, precis som om du smsar eller pratar med en annan människa.
Det vanliga sättet att kommunicera med datorer, webbplatser och mobilappar är genom att vi klickar på olika ikoner eller länkar för att få datorn att följa våra kommandon. Conversational UI ger oss en naturligare upplevelse att kommunicera med chattbotar och datorer och gör övergången till en mänsklig kommunikationsform enkel.

Tänk en helt fungerande, naturlig och avancerad Alexa eller chattbot.