Transparent smart interactive windows

CEVT

CEVT är ett innovationscenter för Geely Group som utvecklar automotiveteknologi för morgondagens globala marknader. Modulär utveckling och avancerade virtuell teknik skapar möjligheter att leverera automotive teknologi i världsklass.

Prototyper för framtidens bil

Utmaning

CEVT som jobbar med innovation ville jobba tillsammans med oss för att skapa innovativa prototyper för framtidens bilar. Här hade vi inte ett klart uppdrag utan vi var med vid ritbordet för att ta fram idéer. 

Smart windows

Lösning

Vi tog fram ett par olika idéer som vi kunde skapa prototyper på och vi beslutade oss för att skapa något vi kallade för "Smart windows". Vårt proof of concept var smarta, dimbara rutor i baksätet. Passageraren skulle kunna med touch-funktion öka och minska rutans transparens. Utöver det skulle rutan även ha ljud, istället för klassiska högtalare i dörren blev själva bilrutan en högtalare.

Preffered partner

Vårt uppdrag

Vi är CEVT preffered partner och projektleder, resursplanerar, optimerar, programmerar samt konceptutvecklar tätt tillsammans med CEVT och deras övriga leverantörer. Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram Proof of Concept, prototyper och jobbar med innovation.

Resultatet

I juni 2018 levererade vi bildörrar med Smart Windows i vilka vi hade installerat en film som vid tillförsel av elektricitet ökar och minskar glasets transparens. På rutans nedre del som går in i dörren installerade vi en vibrationshögtalare som gjorde ytan till högtalare och ljudet kom således från glaset. Med projektor projicerade vi på de dimmade rutorna för att visualisera hur rutorna skulle kunna agera skärmar varpå man kan ha videosamtal eller kolla på film.

Glasen fick en touchfunktion genom att vi installerade AirBars och programmerade dem att ha gester så att man med touch kunde öka och minska transparensen på rutan.

Konceptutveckling

Idéer, analys, koncept och design

Projektledning

Planering, utveckling och drift av projektet

Teknologi

Bygg och test av teknologier

Extreme prototyping

Skapar fysiska fullskaliga modeller av koncept och idéer

Snabba inköp

Köper snabbt in och sammanfogar både tjänster och produkter

Utbildning och föreläsning

Coachar innovationsteamet att arbeta med innovation och prototyping

Som ledare i ett mindre företag från Växjö känns det extra bra när stora organisationer som CEVT skiftar från att se oss som ett "litet källarbolag" till att använda oss för att utmana och utveckla sin egna organisation och interna processer.

Jag vill veta mer om CEVT