CODE OF CONDUCT

Värderingar

Hos oss på Zenta är våra värderingar grundläggande för allt vi gör: respekt, öppenhet, mod och kvalitet och de utgör ryggraden i vår företagskultur. Vår yrkesstolthet genomsyrar varje projekt vi tar oss an. Vi omfamnar en utforskande arbetsmetodik som driver oss att ständigt söka nya lösningar och innovationer. Vår passion för framtiden är vår drivkraft när vi formar den digitala världen.

CURIOUS HEART. DIGITAL MIND.

Värderingar

Respekt 

På vår arbetsplats är respekt en grundläggande värdering som gör att alla känner sig älskade och uppskattade. Vi värdesätter respektfulla relationer med våra kollegor, kunder, partners och inom vårt yrke. Respekt är nyckeln till att driva innovation och bana väg för framsteg. Hos oss välkomnar vi både bra och mindre bra idéer och ser misslyckanden som viktiga lärdomar på vägen mot framgång

Öppenhet

Som innovatörer omfamnar vi nya perspektiv, människor och idéer i varje steg vi tar. Vi strävar efter att dela kunskap och erfarenheter med både våra teammedlemmar och partners, för att leverera det allra bästa vi kan skapa. Vi tror på att öppenhet och idégenerering är avgörande för innovation.

Mod

Hos oss tror vi inte på att stagnera – vi tar ständiga steg framåt med kraft och beslutsamhet, alltid redo att utforska det nya och ifrågasätta det gamla. Utmaningar är en väsentlig del av vår dagliga verksamhet, där vi kontinuerligt utmanar oss själva för att utforska nya områden och undvika att hamna i en bekväm zon.

Kvalitet

Vår yrkesstolthet driver oss att sträva efter det allra bästa i varje steg. Vi är fokuserade på tydliga mål, kontinuerlig uppföljning och ständig uppdatering för att förbättra oss inför kommande projekt. För oss är ständiga förbättringar en självklarhet. Vi nöjer oss inte bara med att tillfredsställa kundens behov idag, vi strävar även efter att lösa deras behov imorgon.

SAMHÄLLEN FÖR VÅRA BARNS FRAMTID

Framtidssäker digitalisering

Hållbarhet har blivit ett populärt modeord under de senaste åren, men för oss har det alltid varit en grundläggande princip. Vi förstår att digitalisering inte automatiskt innebär hållbarhet. För oss är digitalisering och hållbarhet sammanflätade och utgör en helhet.

För oss handlar hållbar digitalisering om att se bortom snabba och temporära lösningar. Vi är noggranna med att säkerställa att våra kunder investerar i rätt saker. Kanske är en kortvarig app inte den mest hållbara och lönsamma lösningen? Kanske handlar det om att skapa lösningar inom befintliga plattformar? Vi arbetar alltid nära våra kunder för att förstå deras framtid och hur vi kan arbeta hållbart tillsammans.

En av våra stora styrkor, som vi har byggt upp under lång tid, är vårt nätverk. Vi anser att det inte är hållbart att skapa tjänster som andra företag redan erbjuder. Istället fungerar vi ofta som navet i ett nätverk och samarbetar med andra byråer och partners för att skapa de lösningar som våra kunder vill ha och behöver.

Hållbarhet är en grundpelare i varje steg av vårt arbete, från idé till slutleverans. Vi bygger skalbara lösningar som rustar företag för framtiden och växer i takt med dem. Genom detta strävar vi efter att vara en hållbar digitaliseringsbyrå som levererar lösningar till våra kunder, vilka i sin tur gör dem hållbara gentemot sina egna kunder.

Vi har alla ett ansvar för en bättre framtid.

Scroll to top