UPPKOPPLAD MASKIN GER EKOLOGISKT KVALITETSFRÖ

Optigrow Vitalizer 90

Nelson Seed Development är ett innovations- och forskningsföretag inom Nelson Garden koncernen. Med sin patenterade metod har de revolutionerat fröindustrin genom att förbättra prestandan på kvalitetsfrö på ett ekologiskt sätt och skapa värde globalt.

Deras banbrytande lösning är Optigrow Vitalizer 90, världens första helautomatiska fröbehandlingsmaskin. Med denna maskin kan de förbättra prestandan på kvalitetsfrö på plats hos kunden på endast 1-3 dagar, jämfört med leveranstider på upp till 5 veckor vid traditionell fröbehandling.

HELAUTOMATISK FRÖMASKIN

Utmaning

Nelson introducerade världens första helautomatiska maskin, designad för intern användning och enkel hantering, med målet att minska leveranstid, kostnader och komplexitet. För att uppnå detta behov av enkel och effektiv styrning av maskinen, utvecklade vi ett säkert system som möjliggör smidig kommunikation mellan appen och maskinen med hjälp av en intuitiv arbetsflödesdesign.

DIGITALISERAT FLÖDE

Lösning

I varje maskin finns en inbyggd dator med vårt utvecklade program, som ansvarar för att skicka nödvändiga kommandon för att generera önskade protokoll.

Vi har skapat flera komponenter, inklusive en mobilapp och programvara för datorerna. Dessa komponenter samlar in relevant information från appen och skickar den till servern och maskinen. En hjälptjänst (helper service) översätter våra kommandon till maskinens språk och hanterar anrop från mobilappen för att skapa önskade protokoll.

KRYPTERAT OCH REAL-TIME

Vårt uppdrag

Vi utvecklade en kommunikationstjänst som möjliggör att operatören alltid har tillgång till information om maskinens pågående process via appen och webbtjänsten. Tjänsten är konstruerad med högsta säkerhetsstandard och all information är krypterad.

På appen kan operatören se aktuell information om maskinens process, inklusive temperatur och status.

Resultatet

Operatören har nu möjlighet att välja art, sort och faktauppgifter för den aktuella körningen. Ett anpassat recept tas fram av labbet i Lund och överförs till maskinen. Genom en mobilapp kan operatören följa processen i realtid och få larm vid eventuella störningar som temperaturavvikelser, strömavbrott och andra faktorer. Dessutom kan maskinen fjärrstyras, underhållas och felsökas.

Jag vill veta mer om Optigrow Vitalizer 90

Scroll to top