I Sverige finns över 10 000 mil grusväg

Hållbart underhåll av grusväg

Vi utvecklar innovativa metoder och tekniker för grusvägsunderhåll. Genom digitala verktyg förbättrar vi beslutsstödet för planering och underhåll, samtidigt som vi analyserar underhållsarbetet från ett ekosystemperspektiv för effektiv samordning av alla inblandade aktörer.

10 000 mil grusväg

Utmaning

Med över 10 000 mil grusvägar i Sverige och ofta begränsad information om deras skick, hur kan vi fatta smartare beslut om underhåll? Och hur kan vi effektivt koordinera olika vägägare för att gemensamt förbättra underhållsarbetet och samtidigt minska miljöpåverkan?

Smart och uppkopplad

Lösning

I samarbete med lokala experter och konstruktörer har vi utvecklat en ny, modern grusåtervinnare, utrustad med avancerade digitala mätverktyg som radar, gyroskop och GPS. Dessa verktyg samlar realtidsdata om vägens skick under återvinningsprocessen.

All insamlad data, tillsammans med körinstruktioner och planeringsinformation, visas på en skärm i förarhytten. Informationen synkroniseras automatiskt med våra system så fort en internetuppkoppling finns tillgänglig.

Helheten inom det digitala

Vårt uppdrag

Vi driver, projektleder, projekt-/resursplanerar, optimerar, programmerar, designar och konceptutvecklar de digitala lösningarna tätt tillsammans med både kunden och samarbetspartner.

Resultatet

Grusåtervinnarna är nu utrustade med ett specialutvecklat program i förarhytten. Detta program fångar upp och analyserar data från maskinens alla sensorer för att detaljerat kartlägga grusvägarna under återvinningen. Dessutom inkluderar systemet en avancerad planeringsfunktion som är integrerad med Trafikverkets vägsystem. Resultaten presenteras på interaktiva kartor, vilket ger en tydlig och användarvänlig översikt.

Offline mode

Arbeta utan internet uppkoppling

Sensorer

Med sensorer såsom radar samlar vi data om vägen, utvinningen och omvärlden

Väginformation

Trafikverkets öppna API för trafik- och väginformation

Inbyggda system

Inbyggda system (embedded systems)

Automatisk replikering

Automatisk replikering och synkning av data

web3

En decentraliserad webb baserad på blockkedjeteknik där användarna äger sin egen data och bär den med sig från tjänst till tjänst.

I samarbete med

Jag vill veta mer om projektet

Scroll to top