Kart- och modelleringsverktyg för framtidens vattenmiljö

Framtidens vattenmiljö

DHI revolutionerar hantering av tillskottsvatten genom att utveckla och tillämpa kunskap om modellering av vattenmiljöer. Genom forskning, utveckling, konsulttjänster och modelleringsverktyg ökar de förmågan att möta dagens och framtidens vattenmiljörelaterade utmaningar. DHI levererar beslutsunderlag såsom beräkningsresultat, analyser, mätningar, konsekvensbedömningar och slutsatser för vattenrelaterade frågeställningar inom samhällsplanering. 

Future City Flow är två pilotprojekt med mål att skapa ett beslutssystem och styrstrategi för avloppsledningsnätet.

Komplex applikation

Utmaning

Vår utmaning var att på ett intuitivt sätt presentera en extremt komplex frågeställning. Vi behövde skapa material som erbjöd lättillgänglig statistik anpassad för olika målgrupper - från vattentekniker som behöver detaljerad teknisk data till politiker som inte är vana vid den typen av information. Huvudmålet var att skapa en applikation som kunde anpassa rätt data till rätt person, vilket innebar att bygga en sofistikerad och mångsidig applikation för en rad olika målgrupper.

Insamling av stora mängder data

Lösning

Vi behövde i detta projekt ta fram mycket statistik och presentera den. Lösningen bestod av insamling av geodata och kopplingar mellan karttjänster. Vi behövde integrera mot olika WMS-tjänster från kommunerna och SMHI som kommunicerar med migrations- och datamodelleringsverktyg för att kunna presentera rätt data. 

Interaktivt gränssnitt

Vårt uppdrag

Uppdraget innebar att samarbeta med kunden för att utveckla rätt koncept. Tillsammans med våra experter och analytiker skulle vi skapa ett användargränssnitt som kan presentera information på ett effektivt sätt och hjälpa olika målgrupper att få tillgång till den data de behöver.

Vi utformade ett verktyg med ett användarvänligt gränssnitt som inkluderar tabeller och interaktiva kartor. Genom att navigera genom gränssnittet kan användarna enkelt hitta den information de är intresserade av.

Interaktivt gränssnitt

Resultatet

Uppdraget handlade om att ihop med kunden ta fram rätt koncept. Med de experter och analytiker i projektet skulle vi presentera informationen i ett gränssnitt som kan hjälpa de olika målgrupperna ta fram den data de behöver.

Vi skulle skapa ett verktyg för det med ett gränssnitt som visar tabeller och interaktiva kartor som man kan navigera runt i och således få fram information man är intresserad av.

Molnbaserat

Molnbaserad lösning för bästa tillgänglighet

SaaS (Software as a service)

En avgiftsbaserad, molnbaserad lösning i form av ett stort gemensamt system där alla kommuner loggar in

Big Data

Visning och manipulering av stora datamängder från hela Sverige som gör slutsatser och visar meningsfull data för rätt användare

Web Map Service

Standardiserat sätt att visa kartinformation, interaktiva kartlager med relevant information. Leaflet möjliggör klickbara kartor

Statistik

Diagram visar meningsfull information

Datamodellering

Med hjälp av insamlad data modellerar vi en tänkt framtid som kunden kan använda som beslutsunderlag

Djupanalys

AmCharts visar snabba, interaktiva diagram

Rest-API

Interagerar med flera olika system för utbyte av data

Multilingual

Flerspråksstöd i hela applikationen

Gamification

Ökar engagemanget med spelkänsla med enkel gamification

Övervakning

Realtidsdata övervakar vitala delar i städers avloppsnät

Jag vill veta mer om DHI

Scroll to top