NFT - web3 - ETH - Blockchain

NFT och blockkedjeteknik för morgondagens datorspel

Har du dålig koll på vad blockkedjor, NFT och kryptovalutor är? Vi har stenkoll!
Tillsammans med det internationella spelbolaget Directive Games har vi byggt webb- och betallösning för att minta NFT på Ethereums blockkedja.

Utmaning

Detta projekt var en betydande utmaning, med höga krav på korrekthet och kvalitet inom nydanande teknikområden. Vi samarbetade med ett globalt team över olika tidzoner för att utveckla en komplex auktion baserad på dynamiska priser kopplade till Ethereums blockchain. Projektet krävde inte bara teknisk och logisk skicklighet, utan också en noggrann optimering av kostnader relaterade till blockchainteknologin.

Lösning

Tillsammans med tekniker och kravställare utvecklade vi en skräddarsydd web3-sajt med direktintegration till Ethereums blockchain och The Graph, kompletterat med kundspecifika API:er. Vi sammanförde data och teknik från databaser, blockkedjor och API:er för att skapa en unik MINT-auktion. Efter implementeringen fokuserade vi på att noggrant säkerställa datakvaliteten och korrektheten i alla siffror.

Vårt uppdrag

Vi hade det fullständiga ansvaret för att leverera webbplatsen, inklusive alla dess integrationer och kvaliteten på auktionen och betalfunktionen. Vårt arbete omfattade projektledning, resursplanering, optimering, programmering, design och konceptutveckling i nära samarbete med kunden.

Resultatet

Efter två framgångsrika mint events, har Civitas etablerat sig som en förebild i branschen, med högt beröm från användare, partners och intressenter för den tekniska kvaliteten. Denna framgång belyser Civitas ledarskap och sätter standarden för framtida utmaningar i branschen. Inför 2023 är Civitas nu välpositionerat för att lansera sitt spel, där de nyligen mintade NFT:erna kommer att spela en central roll.

NFT

Non-fungible token, NFT, är en särskild typ av kryptoteknik som bland annat används som ägarbevis vid försäljning av digital konst.

Ethereum

Ethereum är ett decentraliserat blockkedjesystem med öppen källkod som har sin egen kryptovaluta

The Graph

The Graph är ett indexeringsprotokoll för att söka i nätverk som Ethereum och IPFS.

Tailwind CSS

Tailwind CSS är ett ramverk inom frontend-utveckling. I grunden ett utility-first-CSS ramverk, används för att snabbt bygga anpassade användargränssnitt.

Next.js

Next.js är ett JavaScript-ramverk för att snabbt och enkelt bygga statiska webbsidor och React-baserade onlineapplikationer.

Discord

Discord är en röst- och textchatt app som är populär bland spelare. Den kan användas för att prata med andra spelare när du spelar spel.

web3

En decentraliserad webb baserad på blockkedjeteknik där användarna äger sin egen data och bär den med sig från tjänst till tjänst.

Jag vill minta och spela!

Scroll to top