Vi har duktiga utvecklare

Programmering

Zentas hjärna är vår utvecklingsarena. Det är här vi realiserar våra kunders visioner med höga krav på prestanda, säkerhet och funktion. Vi tror på våra utvecklare och ger stort utrymme för personlig påverkan och utveckling. De som jobbar hos oss gör det för att de vill se förändring i sig själva och sin omvärld. Vi tror på deras förmåga att påverka.

Vi förstår de utmaningar vi ställs inför i en så föränderlig bransch som vår, och för att vi ska lyckas med vårt jobb lägger vi stor vikt vid val av teknik, verktyg och arbetsmetodik. Vi låter kraven styra våra val - inte tvärtom - och ifrågasätter ständigt oss själva och våra val med stor ödmjukhet och respekt.

För att nå våra mål jobbar vi med de senaste teknikerna, plattformarna och ramverken inom Web och IoT. Detta innefattar bland annat .NET Core, React, NodeJS, Arduino, Unity3D, Azure, VR och mer. Vi jobbar både med interna och externa ramverk och drar oss inte för att ändra våra val av teknik om detta är befogat. Vår förmåga att ta till oss ny teknik har gett oss många unika och roliga uppdrag som t.ex. att konceptualisera smarta bilglas, skapa ett övervakningssystem för kommunala avloppssystem samt ta fram en "fångarna på fortet" upplevelse.

Hur kan Zenta skapa förändring hos dig? Hör av dig så tar vi reda på det tillsammans.