Kreativt skapande

IoT i vårt makerspace

Internet of Things finns i vårt dagliga arbete på Zenta. I vårt makerspace skapar vi gadgets, för oss själva eller för våra projekt. 

Det som definierar "things" är att de är medvetna om sig själva eller sin omgivning sett till sensorer som känner av omvärlden och sakernas tillstånd.
Vi skapar kopplingar och får program, maskiner och hjälpmedel att prata med varandra.

Det är inte bara sakerna och programmen som kan tala med varandra. Dessa saker kan också kommunicera med människor i sin omgivning. Vi skapar nya, kreativa sätt för oss att kommunicera med "things".

Inom vår innovationsarena arbetar vi mycket för att ta fram nya sätt för saker att kommunicera för att underlätta för människor i vardagen.