Idéer tar form

Prototyping och design

Prototyper kan ha många former. En prototyp är en simpel modell man experimenterat fram för att visualisera en idé, en design eller andra delar av ett koncept på ett snabbt och billigt sätt. 

Vi skapar olika sorters prototyper såsom storyboards, flöden och fysiska prototyper med syfte att skapa nya, innovativa lösningar. 

Extreme Prototyping är en process där man utvecklar applikationer, mest webbapplikationer. Detta används mest för funktionella prototyper. Kort sagt bryter vi ner webbutvecklingen i tre olika faser 

1. Statisk prototyp
2. Kodningsprocess 
3. Tjänsterna genomförs

Prototypbyggande är en del av vår vardag, vi har byggt prototyper inom flera branscher, bland annat automotive. Du kan läsa om våra äventyr under "Kundcase".