Survival of the most adaptable

Ditt företag överlevde Corona - vad gör ni för att överleva framöver?

För ungefär 1,5 år sedan höll en vän till mig en föreläsning som hette något i stil med "Klimatsäkra ditt företag". Han jobbade vid tillfället på Hans Roslings företag Gapminder och är således mycket intresserad av klimatet och världen vi lever i. Föreläsningen handlade om hur företag kan rusta sig för att klara av dagens och morgondagens kriser och miljökatastrofer. "Äsch då, det är nog inget för min verksamhet" - tänker du. Det gjorde tyvärr jag (som var företagare vid tillfället) och många andra också.

Daniel, som höll i föreläsningen, pratade passionerat om stormar, vattenbrist, torka och jordskred samt hur det kan påverka svenska företag direkt när det sker i vårt land och indirekt när det sker i vår omvärld. Föreläsningen handlade således även om att rusta sig för framtiden. Att bygga stabilt men flexibelt och långsiktigt med de framtida riskerna i åtanke. Intresset för föreläsningen var förvånande svalt och jag ska erkänna att jag inte gick hem efteråt och gjorde en plan eller SWOT-analys för hur mitt företag skulle klara eventuella framtida kriser eller miljökatastrofer. Man tänkte, "Äsch det händer inte här i Sverige och händer det så är det väldigt långt fram i tiden i så fall".

 En månad senare kom Corona.

 Survival of the most adaptable

Tre månader senare hade tre av mina vänners företag samt min uppdragsgivare gått i konkurs. Vid det här laget gick 24 företag per vecka i konkurs inom hotell- och restaurangbranschen.

Men många restauranger har överlevt Corona. Varför? Jag vill påstå att det delvis beror på att de antingen hade börjat digitalisera sig innan pandemin eller snabbt anpassade sig genom att påbörja sin digitalisering när Corona kom. Detta gäller så klart inte bara restauranger utan företag inom alla branscher. Vissa restauranger utvecklade appar som kunderna kunde använda för att beställa vid sina bord. Andra restauranger började använda surfplattor vid borden som kunderna kunde beställa från. Biltema (som förvisso inte bara är en restaurang) var också snabba på pucken och utvecklade ett system så att kunderna kan lägga beställningar via sina telefoner eller datorer och få produkterna levererade till sig ute på parkeringen utanför varuhuset.

"Äsch det händer inte här i Sverige och händer det så är det väldigt långt fram i tiden i så fall".

Tre vitala processer som måste fungera i både nöd och lust

Business är egentligen inte så komplicerat. Varor och tjänster byter händer mot pengar. Men för att så ska kunna ske måste således tre saker säkerställas.

  1. Att kunder kan beställa produkter.
  2. Att kunderna, under alla omständigheter, får sina produkter
  3. Att företaget kan ta emot kundens pengar.

Jag skulle vilja påstå att det är de tre i särklass viktigaste processerna som måste fungera oavsett vad som händer i vår omvärld. Annars är det ridå och godnatt för våra företag.

Hur starka och flexibla är dessa processer på ditt företag idag? Står de pall för yttre påverkan i form av klimatförändringar och Coronakriser eller finns det anledning att börja bygga en digital infrastruktur som gör att du står redo när skiten når fläkten och som löser problemet tills stormen lagt sig igen? Jobbar ni reaktivt eller proaktivt?

Vad många företag gjorde fel

Många företag gick i konkurs för att de inte stod redo. För att de jobbade reaktivt istället för proaktivt. För att de kom igång för sent med sin digitalisering helt enkelt. Ett resultat av att vara sen på bollen är att man ofta får ägna sig åt att släcka bränder. En jobbig aktivitet i en tid då kassaflödet är som sämst och som stjäl tid, energi och pengar från att bygga en stabil lösning som gör att det aldrig kan börja brinna från första början. Det krävs dessutom en hel del mental styrka att våga investera i lösningar när kassaflödet är mer eller mindre helt strypt. Det sker, vi har sett exempel på det, men det är en onödigt jobbig situation för samtliga inblandade.

"Företag som investerar i digitalisering blir i regel mer ekonomiskt hållbara."

Vad kan företag göra för att överleva nästa kris?

Att digitalisera de tre mest vitala processerna är bra då det tryggar företagets fortsatta leverans och förmåga att tjäna pengar. Men det är troligtvis inte där som ditt företag kan spara mest pengar. Av den anledningen finns det anledning att investera i digitalisering från två flanker. Intressant blir därför att även hitta områden inom företaget där företaget kan spara mest pengar och få störst ROI (Return on Investment). Inte sällan finns det processer som kan automatiseras, system som kan integreras och produktionsprocesser som kan effektiviseras.

Företag som investerar i digitalisering blir i regel mer ekonomiskt hållbara. En hållbarhet som i förlängningen leder till en större kassa än konkurrenternas. En kassa som kan komma väl till hands i sämre tider. En kassa, som inte bara ger företaget längre uthållighet när det blåser men som även gör det möjligt att springa fortare än sina konkurrenter och ta marknadsandelar.

Bästa tiden för digitalisering är nu!

Fördelarna med att digitalisera sig är således många och bästa tiden för att digitalisera sig är nu. I skrivande stund faktiskt. Samhället går fortfarande lite på halvfart och det finns tid och resurser för att se om sitt hus och göra rejäla förbättringar så att företaget står bättre rustat än någonsin när nästa storm kommer. Numera vet vi att det inte är en fråga OM stormen kommer, utan när stormen kommer.

Digitalisering är svårt - det är därför Zenta finns!

Ofta kan det vara svårt att se vart man ska påbörja sin digitala resa och vad man skulle kunna göra för att framtidssäkra företaget. Det är så lätt att man blir hemmablind nämligen. Och det är där som vi på Zenta kommer in i bilden. Vi har över 10 års erfarenhet inom branschen. Vi är experter inom området och digitaliserar och effektiviserar företags processer, produkter/tjänster och verksamheter utifrån varje specifikt företags olika behov. Vi skräddarsyr således lösningar som passar sömlöst in i er existerande verksamhet och som gör er mer ekonomiskt, socialt och/eller ekologiskt hållbara och konkurrenskraftiga i en värld som svänger allt fortare.

 Vill du också digitalisera företaget och göra det mer hållbart och ekonomiskt lönsamt? Kontakta mig för ett förutsättningslöst digitalt möte så pratar vi mer om digitalisering och hur det skulle kunna gynna ditt företag. Vi finns så klart även här för dig som påbörjat din digitaliseringsresa och vill ta nästa steg. Oavsett om det är ett litet, medelstort eller stort företag du representerar.

Patrik Appelquist
Patrik Appelquist

Affärsutvecklare