DIGITALISERA FÖR FRAMTIDEN

Bidra till ett hållbart samhälle och skapa tillväxt genom att digitalisera

För att digitalisering ska anses vara en framgång behöver den medföra bättre förutsättningar för människor och samhälle. Ett företag som blomstrar för att det digitaliserat sina processer, produkter eller tjänster skapar bättre förutsättningar för personalen, kunderna och i förlängningen samhället och alla som påverkas av företagets produkter eller tjänster.

Regeringens digitaliseringsvision som ingår i hållbarhetsmålen Agenda 2030 är att göra Sverige till ett av världens mest framstående länder inom digitalisering.

“Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.”
“Ett visionärt ledarskap krävs där politiken agerar för att förbättra förutsättningar för att digitaliseringen av Sverige sker på ett sätt som ökar samhällsnyttan.”

Hur funkar hållbarhet ihop med att robotar tar över jobb?

Allteftersom robotar tar över monotona arbeten och tunga fabriksjobb som innebär hög skaderisk för människor skapas nya möjligheter och arbeten för människor. I allt större utsträckning kan människor använda sin kreativa, innovativa och skapande förmåga för att arbeta inom ett område som intresserar och utvecklar oss. Med människor som jobbar mer med människor får vi mer fokus på hållbarhet.

Testa dig själv

Om du någon gång har sett programmet “Undercover Boss” föreslår jag att du tar en titt med helt nya ögon på ditt företag. Du slipper kameror och utklädnad, det räcker med att du bestämmer en dag då du kliver in på arbetsplatsen och agerar kund eller anställd. Hur fungerar upplevelsen? Vad hade du önskat var enklare? Vad kan digitaliseras? Vilka processer kan fungera ännu bättre? Genom att ta av sig hatten som VD, ekonom, inköpare eller någon fom av beslutsfattarhatt och sätta sig i rollen som kund eller anställd kan man få helt nya insikter i hur köp/säljprocessen fungerar. Alla processer är inte utformade planerat och aktivt, vissa har bara format sig själva genom arbetets och årens gång. Att gå in och faktiskt uppleva dem ger en helt ny inblick i vad företaget faktiskt behöver.

Vi kan inte digitalisera oss själva

Det är oftast korrekt att man inte har kompetensen internt. Av den anledningen skapar du mycket mer tid genom att tillsammans med digitaliseringsexperter skapa en digitaliseringsstrategi. På det sättet sparar du pengar på att komma till kärnan snabbt utan att slösa tid och resurser. Du ökar din ROI genom att göra processen smidigare för dina kunder och minska stegen till köp i samma veva som anställda får det lättare och jobbar mer effektivt. Kan det digitaliseras? Då ska det förmodligen göras!

Så kan digitalisering och hållbarhet sammansvetsas? Självklart!
Riksdagens digitaliseringsstrategi innehåller ett antal mål och delmål som visar just hur vi företagare kan bidra till nästa generations samhälle.

Aida Begovic
Aida Begovic

Kommunikationschef