Trafikundervisning i Växjöskolor med VR-teknik

VR-Kontakt i trafiken

En trafikapp och VR-teknik ska vara en del i undervisningen för att lära unga om trafik. Det har under många år saknats en naturlig plats där barn och unga regelbundet kan träna sina trafikkunskaper, något som Växjö kommun nu vill ändra på.

Digitaliserad säkerhet

Utmaning

Hur kan vi med nya inlärningsmetoder och digitalisering få barn och unga att träna trafiksäkerhet och riskmedvetenhet? Och hur kan vi göra det på ett roligare och bättre sätt? Det resulterade i en med en spännande utmaning. Vi vill få barn, föräldrar, lärare och kommuner att vilja satsa och genomföra trafiksäkerhetskampanjer på ett nytt, fräscht och effektivt sätt.

Kreativa trafikupplevelser

Lösning

Genom att använda Oculus Go kliver deltagarna in i en VR-värld med filmade trafiksituationer. Varje situation får upplevas utifrån tre synvinklar för att få förståelse för olika trafikanter, t ex cyklistens, bilistens och fotgängarens. Filmerna produceras med den senaste 360-tekniken. 

Dessa scenarios presenteras visuellt och pedagogiskt som sedan laddas ner på VR-headsets.

 

Optimerat för framtiden

Vårt uppdrag

Vi driver, projektleder, projekt-/resursplanerar, optimerar, programmerar, design och konceptutvecklar tätt tillsammans med både kunden och samarbetspartner.

Resultatet

Uppdragsgivaren kan enkelt och användarvänligt ladda upp filmer och scenarion till VR-headsets. Till varje film följer olika frågor och utmaningar anpassade efter deltagarnas ålder och mognad. Detta resulterar i en modern, kunskapsbringande och rolig undervisning där elever och vuxna tillsammans lär sig att med ögonkontakt, kommunikation och medvetenhet i trafiken.
VR

Trafikundervisning i virtuell verklighet

Offline mode

Arbeta utan internet uppkoppling

Ocolus rift

Byggt för Ocolus i Unity3d

360-film

Filmning med 360-graders VR-kameror

Drönare

Flygning och filmning med drönar

GDPR

GDPR anpassad och säkrad

I samarbete med

När man själv har barn och familj så känner man sig extra stolt när vi får möjligheten att dela medvetenhet, minska olyckor och skydda familjer från trafikrelaterade tragedier. VR-kontakt i trafiken är ett projekt som går helt i linje med hur vi på Zenta vill förändra samhället till det bättre.

Jag vill veta mer om projektet