Kart- och modelleringsverktyg för framtidens vattenmiljö

Framtidens vattenmiljö

DHI revolutionerar hantering av tillskottsvatten genom att utveckla och tillämpa kunskap om modellering av vattenmiljöer. Genom forskning, utveckling, konsulttjänster och modelleringsverktyg ökar de förmågan att möta dagens och framtidens vattenmiljörelaterade utmaningar. DHI levererar beslutsunderlag såsom beräkningsresultat, analyser, mätningar, konsekvensbedömningar och slutsatser för vattenrelaterade frågeställningar inom samhällsplanering. 

Future City Flow är två pilotprojekt med mål att skapa ett beslutssystem och styrstrategi för avloppsledningsnätet.

Komplex applikation

Utmaning

Vår utmaning var att presentera en extremt komplex frågeställning på ett intuitivt sätt. Materialet skulle presenteras genom lättillgänglig statistik anpassad till olika målgrupper som skulle verka som grund för beslut av både vattentekniker som behöver ingående teknisk data till politiker som inte ska hantera annan typ av data. Kort beskrivet ska rätt data anpassas till rätt person. Målet var därför att bygga en komplex applikation för många olika målgrupper.

Insamling av stora mängder data

Lösning

Vi behövde i detta projekt ta fram mycket statistik och presentera den. Lösningen bestod av insamling av geodata och kopplingar mellan karttjänster. Vi behövde integrera mot olika WMS-tjänster från kommunerna och SMHI som kommunicerar med migrations- och datamodelleringsverktyg för att kunna presentera rätt data. 

Interaktivt gränssnitt

Vårt uppdrag

Uppdraget handlade om att ihop med kunden ta fram rätt koncept. Med de experter och analytiker i projektet skulle vi presentera informationen i ett gränssnitt som kan hjälpa de olika målgrupperna ta fram den data de behöver.

Vi skulle skapa ett verktyg för det med ett gränssnitt som visar tabeller och interaktiva kartor som man kan navigera runt i och således få fram information man är intresserad av.

Smarta stadsplaneringsbyggen

Resultatet

Projektet resulterade i flera olika delar med bland annat en SaaS-lösning som flera kommuner anslutit till och redan använder som grund för beslut. 

Kommunerna har nu som en del i verktyget möjlighet att simulera enorma stadsplaneringsbyggen som tidigare inte varit möjligt för att förutse och spara pengar i flera års planeringar.

Molnbaserat

Molnbaserad lösning för bästa tillgänglighet

Saas

En avgiftsbaserad, molnbaserad lösning i form av ett stort gemensamt system där alla kommuner loggar in

Big Data

Visning och manipulering av stora datamängder från hela Sverige som gör slutsatser och visar meningsfull data för rätt användare

Web Map Service

Standardiserat sätt att visa kartinformation, interaktiva kartlager med relevant information. Leaflet möjliggör klickbara kartor

Statistik

Diagram visar meningsfull information

Datamodellering

Med hjälp av insamlad data modellerar vi en tänkt framtid som kunden kan använda som beslutsunderlag

Djupanalys

AmCharts visar snabba, interaktiva diagram

Rest-API

Interagerar med flera olika system för utbyte av data

Multilingual

Flerspråksstöd i hela applikationen

Gamification

Ökar engagemanget med spelkänsla med enkel gamification

Övervakning

Realtidsdata övervakar vitala delar i städers avloppsnät

"Det är extremt givande att arbeta med ett av nutidens stora problem och se hur man går från koncept till att kommunen faktiskt använder detta för att fatta viktiga beslut för framtiden."

Jag vill veta mer om DHI