Stora mängder mail på minimal tid

MultiThread Email Sender

För en kunds räkning byggde vi Zentas MultiThread Email Sender. Kunden ville skicka stor mängd mail till olika maillistor med olika intervaller. Vi byggde ett verktyg med en helt ny teknologi som skickar en stor mängd mail på minimal tid genom att själv distribuera lasten över flera trådar. Den kommunicerar individuellt med kundens e-mailleverantör, i detta fall Mailgun. Med vår MultiThread Email Sender gjorde vi det möjligt för kunden att skicka över 3000 nyhetsbrev per sekund.

Stora mängder på kort tid

Utmaning

Kundens utmaning var att kunna skicka mail snabbt i stora mängder. De hade egen, lokal server som inte klarade av uppgiften och ville byta ut sitt eget system mot ett nytt som både skulle skicka ut nyhetsbrev och pressmeddelanden. Alla prenumeranter behövde också migreras på ett bra sätt utan att de upplever störningar eller dubletter av mail.

Skalbart ramverk

Lösning

Ett skalbart ramverk som integreras mot flera externa system för att på snabbast möjliga sätt hantera distributionen av personlig data över externa utskicks API:er. Allt sköts via flera mindre vyer som är kopplade till ett standardiserat REST-API.

Kreativ projektledning

Vårt uppdrag

Vi jobbade med projektledning, resursplanering, optimering, programmering och konceptutveckling tätt tillsammans med kunden och deras övriga leverantörer. Vi hjälpte även till med affärsutveckling, årsplanering och deras drift.

Resultatet

MultiThread Email Sender lanserades sommaren 2018. Kunden kunde nu göra de utskick de ville med alla de funktioner de tidigare saknat. Det gamla förlegade legacy-systemet är helt bortarbetat så istället för att fokusera på teknik kan kunden nu fokusera på innehåll och prenumeranter. Ett vinnande koncept som gör att antalet prenumeranter ökar i en avsevärt högre takt än innan.

Snabba utskick

Zentas Shotgun funktion och mailguns Rapid Fire skickar runt 3000 e-post per sekund

Personaliserade nyhetsbrev

Unika nyhetsbrev för varje användare och-/eller grupp

Prenumerationstjänst

Möjlighet att prenumerera på olika typer av information i flera kanaler

Multilingual

Flerspråkiga nyhetsbrev med oändligt antal språk och prefered language

Statistik

Fullständig statistik och spårning av utskick

REST-API

Kommunicera med standard REST-API

Mailgun integration

Integrerat med Mailgun’s Email API

När vi får uppgiften att utmana teknisk och prestanda som stora organisationer använder i sina lösningar, då blir projekten extra roliga. När vi sedan hittar ett en lösning som teoretiskt sätt kan skicka 259 200 000 e-post om dagen så känns det extra bra. Det ger våra kunder en extremt skalbar lösning.

Jag vill veta mer om denna lösning?