I Sverige finns över 10 000 mil grusväg

Hållbart underhåll av grusväg

Vi hjälper till att ta fram nya metoder och tekniker för grusvägsunderhåll. Med Digitala verktyg ger vi bättre beslutstöd för planerings- och underhållsarbete samt studerar underhållsverksamheten från ett ekosystemperspektiv för att kunna koordinera alla inblandade aktörer på bästa vis.

10 000 mil grusväg

Utmaning

Hur kan vi med med 10 000 mil grusvägar i Sverige som oftast saknar information om vägarnas tillstånd ta bättre beslut kring underhållning? Hur kan vi samtidigt koordinera flera olika vägägare för att tillsammans skapa ett bättre underhållsarbete och minska miljöbelasningen?

Smart och uppkopplad

Lösning

Genom att arbeta tillsammans med lokala experter och konstruktörer så har projektet tagit fram en ny modern och effektiv grusåtervinnare. Denna återvinnare utrustas med digitala mätverktyg såsom radar, gyroskop, gps osv. som i realtid samlar data kring vägens skick och kartlägger medans maskinen återvinner. 

Denna data, körorder och planering presenteras i en skärm inne i hytten och synkroniserar vid varje tillfälle det finns en uppkoppling mot internet.

Helheten inom det digitala

Vårt uppdrag

Vi driver, projektleder, projekt-/resursplanerar, optimerar, programmerar, designar och konceptutvecklar de digitala lösningarna tätt tillsammans med både kunden och samarbetspartner.

Resultatet

Grusåtervinnarna har nu ett program som körs i hytten på maskinen. Detta program samlar data från alla sensorer för kartläggning av alla grusvägarna som återvinnaren kör på. Utöver det finns nu en planeringsfunktion, som i sin tur är uppkopplad mot trafikverkets vägsystem, som sedan visas översiktligt på interaktiva kartor.
Offline mode

Arbeta utan internet uppkoppling

Sensorer

Med sensorer såsom radar samlar vi data om vägen, utvinningen och omvärlden

Kartor

Mobilvänliga interaktiva kartor

Väginformation

Trafikverkets öppna API för trafik- och väginformation

Inbyggda system

Inbyggda system (embedded systems)

Automatisk replikering

Automatisk replikering och synkning av data

I samarbete med

Det är inte varje dag vi utmanas med att skapar ett driftsäkert och vädertåligt datoruppsamling- och planeringssystem som skall klara av att hantera extrema datamängder i begränsad miljö samtidigt som det skall vara enkelt att använda. Som teknisk chef och arkitekt i projektet var det både utmanande och fantastiskt roligt att få med modern teknik koppla samman tekniker som skapar en uppkopplad grusåtervinnare.

Jag vill veta mer om projektet