GDPR - i praktiken

Har du ett kontaktformulär på din hemsida?
Driver du en e-handel?
Har du ett kundregister?

I så fall behandlar du persondata.

1 maj 2018

1 maj 2018 träder det en ny EU-lag i kraft; GDPR (General Data Protection Regulation).

Ersätter PUL

GDPR ersätter den nuvarande PUL, och är på många sätt lik i sin utformning. Det finns dock ett antal viktiga skillnader som mer eller mindre alla med en hemsida, e-handel eller någon form av registerhållning berörs av.

Största förändringen

Till största delen handlar förändringarna i lagen om tekniska aspekter kring insamlande, förvaring och bearbetning av persondata.

GDPR i praktiken

1 maj 2018 träder det en ny EU-lag i kraft; GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR ersätter den nuvarande PUL, och är på många sätt lik i sin utformning. Det finns dock ett antal viktiga skillnader som mer eller mindre alla med en hemsida, e-handel eller någon form av registerhållning berörs av.

Beroende på organisationens storlek och de kontaktytor som finns med kunder och leverantörer kan omställningen till den nya lagen vara mer eller mindre omfattande.

Till största delen handlar förändringarna i lagen om tekniska aspekter kring insamlande, förvaring och bearbetning av persondata.

För att förenkla uppfyllandet av GDPR har vi tagit fram ett åtgärdspaket som innehåller såväl konkreta åtgärder som utbildning och löpande kontroll.

Vi bokar gärna in ett besök, eller tar ett inledande telefonsamtal, där vi presenterar vårt GDPR-paket.

David Berglund

CDO / Digital chef

073-5450449
David.berglund@zenta.se